Sesja nr XX z 29 maja 2008

UCHWAŁA NR XX-158-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.    

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Górznej


UCHWAŁA NR XX-160-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Złotowskiemu


UCHWAŁA NR XX-161-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.

  w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


UCHWAŁA NR XX-162-08.pdf

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu  budżetu Gminy oraz zabezpieczenia

w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA NR XX-163-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego

deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XX-164-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny