sesja nr XVII z 28 lutego 2008

Uchwała nr XVII-131-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/272/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla terenów w obrębie  miejscowości Nowy Dwór - Dzierzążenko - Wielatowo


Uchwała nr XVII-132-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie Dzierzążenko – działki nr 413/55 do 413/76


Uchwała nr XVII-133-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”


Uchwała nr XVII-134-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Międzybłocie


Uchwała nr XVII-135-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Płosków


Uchwała nr XVII-136-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Święta


Uchwała nr XVII-137-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Stare Dzierzążno


Uchwała nr XVII-138-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 LUTEGO 2008 r.

W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA OBSZARU GMINNEJ PRZESTRZENI ROLNICZO LEŚNEJ

 WYŁĄCZONEJ Z LOKALIZACJI NOWEJ ZABUDOWY W GMINIE ZŁOTÓW