Sesja nr XVI z 31 stycznia 2008

Uchwała XVI-123-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania

i przyznawania dodatków

nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów


Uchwała XVI-124-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Uchwała XVI-125-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/55/07

 Rady Gminy Złotów

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.


Uchwała XVI-126-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie nabycia na własność przez Gminę Złotów

nieruchomości gruntowej

niezabudowanej  położonej w miejscowości Nowa Święta


Uchwała XVI-127-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie nabycia na własność przez Gminę Złotów

nieruchomości gruntowych

niezabudowanych położonych w miejscowości Kleszczyna


Uchwała XVI-128-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora

Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy,

Publicznego Gimnazjum Nr 2

w Świętej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawnicy .


Uchwała XVI-129-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w   sprawie powołania komisji konkursowej