Sesja nr III z dnia 21 grudnia 2006

Uchwała nr III-21-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na rok 2006


Uchwała nr III-22-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych


Uchwała nr III-23-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania przedstawiciela Gminy na członka Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie


Uchwała nr III-24-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie nabycia na własność przez Gminę Złotów nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Radawnica


Uchwała nr III-25-06

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2007.


Uchwała nr III-26-06

RADY   GMINY   ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Złotów na lata 2007-2010


Uchwała nr III-27-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podejmowania niektórych czynności w sprawach ze stosunku pracy Wójta Gminy


Uchwała nr III-28-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy jako upoważnionego do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego

dla Przewodniczącego Rady Gminy


Uchwała nr III-29-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/387/06 Rady Gminy Złotów
z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy