uchwały rok 2004

Lp.

Nr uchwały

Data

Opis uchwały

1

XV/102/04

22.01.04

Zmiana planu przestrzennego Gminy Złotów w obrębie jeziora zaleskiego

2

XV/103/04

22.01.04

W spawie konsultacji społecznych – granice gminy

3

XV/104/04

22.01.04

Sprzedaż na własność nieruchomości rolnych

4

XV/105/04

22.01.04

W sprawie obniżki wskaźników dodatków mieszkaniowych

5

XVI/106/04

19.02.04

W sprawie zamiaru likwidacji filii szkoły podstawowej w Skicu

6

XVI/107/04

19.02.04

Budżet Gminy Złotów na rok 2004

7

XVI/108/04

19.02.04

Opinia rady w sprawie zmiany granic gminy

8

XVII/109/04

26.03.04

W sprawie likwidacji filii szkoły podstawowej w Skicu.

9

XVII/110/04

26.03.04

Zmiany do budżetu

10

XVII/111/04

26.03.04

Zatwierdzenie stawek za wodę i ścieki.

11

XVII/112/04

26.03.04

W sprawie dopłat do wody i ścieków

12

XVII/113/04

26.03.04

Ustalenie opłaty administracyjnej

13

XVII/114/04

26.03.04

W sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnych

14

XVII/115/04

26.03.04

Nieodpłatnego nabycia nieruchomości od agencji nieruchomości rolnych w Skicu

15

XVII/116/04

26.03.04

Nieodpłatnego nabycia nieruchomości od agencji nieruchomości rolnych w Buntowie

16

XVIII/117/04

22.04.04

W sprawie absolutorium za 2003

17

XVIII/118/04

22.04.04

W sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych

18

XIX/119/04

28.05.04

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Buntowie.

19

XIX/120/04

28.05.04

Sprzedaż nieruchomości rolnych w Świętej.

20

XIX/121/04

28.05.04

Sprzedaż nieruchomości rolnych w Świętej.

21

XIX/122/04

28.05.04

Sprzedaż nieruchomości rolnych w Radawnicy

22

XIX/123/04

28.05.04

W sprawie opłat za świadczenia przez oddziały przedszkolne

23

XIX/124/04

28.05.04

Wprowadzenie zmian do budżetu

24

XX/125/04

24.06.04

Przyjęcie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Złotów na lata 2004-2011

25

XX/126/04

24.06.04

Wprowadzenie zmian do budżetu

26

XX/127/04

24.06.04

W sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę szkoły

27

XX/128/04

24.06.04

W sprawie zaciągnięcia kredytu na sieć wodociągową.

28

XX/129/04

24.06.04

W sprawie zaciągnięcia kredytu na sieć kanalizacyjną.

29

XX/130/04

24.06.04

W sprawie zaciągnięcia kredytu na sieć wodociągową

30

XX/131/04

24.06.04

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Skicu lokal 1

31

XX/132/04

24.06.04

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Skicu lokal 2

32

XX/133/04

24.06.04

Sprzedaż działki rekreacyjnej w Zalesiu.

33

XX/134/04

24.06.04

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Buntowie.

34

XX/135/04

24.06.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Świętej

35

XX/136/04

24.06.04

Zasady udzielania stypendiów dla uczniów

36

XX/137/04

24.06.04

Zaciągnięcie kredytu na wodociąg Święta-Wąsosz

37

XXI/138/04

19.08.04

Zmiany do budżetu

38

XXI/139/04

19.08.04

Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Złotowskiego

39

XXI/140/04

19.08.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Rudnej.

40

XXI/141/04

19.08.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Kleszczynie.

41

XXI/142/04

19.08.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Bługowie.

42

XXI/143/04

19.08.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Klukowie.

43

XXII/144/04

23.09.04

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła

44

XXII/145/04

23.09.04

Zmiany do budżetu.

45

XXII/146/04

23.09.04

W sprawie zaciągnięcia kredytu.

46

XXII/147/04

23.09.04

Zmiany do uchwały Nr XXI/139/04

47

XXII/148/04

23.09.04

Zaciągnięcie kredytu na remont budynku w Skicu.

48

XXII/149/04

23.09.04

Zmiany do uchwały Nr XX/127/04

49

XXII/150/04

23.09.04

Zmiany do uchwały Nr XX/130/04

50

XXII/151/04

23.09.04

Zmiany do uchwały Nr XIII/93/03

51

XXII/152/04

23.09.04

W sprawie odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych

52

XXII/153/04

23.09.04

W sprawie opłat za zaświadczenia udzielane przez przedszkola

53

XXII/154/04

23.09.04

Udzielanie kredytów i nagród dla nauczycieli.

54

XXII/155/04

23.09.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej

55

XXII/156/04

23.09.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej

56

XXII/157/04

23.09.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej

57

XXII/158/04

23.09.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej

58

XXII/159/04

23.09.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Zalesiu.

59

XXII/160/04

23.09.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Świętej.

60

XXII/161/04

23.09.04

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Zalesiu.

61

XXIII/162/04

28.10.04

Uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów

62

XXIII/163/04

28.10.04

Zmiany do budżetu

63

XXIII/164/04

28.10.04

Przyjęcie Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej do roku 2008.

64

XXIII/165/04

28.10.04

Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów

65

XXIII/166/04

28.10.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Dzierzążenku.

66

XXIII/167/04

28.10.04

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kamieniu.

67

XXIII/168/04

28.10.04

Nabycie nieruchomości (droga) w Nowej Świętej.

68

XXIV/169/04

02.12.04

Zmiany do budżetu

69

 XXIV/170/04

02.12.04

Zaciągnięcie kredytu na remont Urzędu Gminy.

70

XXIV/171/04

02.12.04

W sprawie stawek podatku od nieruchomości

71

XXIV/172/04

02.12.04

Zwolnienia od podatków i opłat lokalnych.

72

XXIV/173/04

02.12.04

Ustalenie podatków od psów.

73

XXIV/174/04

02.12.04

Zarządzenie poboru podatków

74

XXIV/175/04

02.12.04

Określenie wzorów formularzy dla celów podatkowych

75

XXIV/176/04

02.12.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Świętej.

76

XXIV/177/04

02.12.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Radawnicy.

77

XXIV/178/04

02.12.04

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Dzierzążenku.

Akty Prawa miejscowego Gminy Złotów publikowane sa w Dziennikach Urzędowych Województwa Wielkopolskiego

http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki.html


Źródło:

inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów

Zofia Kozdra

 

Skarbnik Gminy

Krystyna Schilling