Sesja XXXVII

 

Uchwała Nr XXXVII/ 302/06 Rady Gminy Złotów

z dnia 26 stycznia 2006 r. 

 w sprawie wprowadzenia zmian do  budżetu Gminy Złotów  na rok 2006


UCHWAŁA Nr XXXVII/303/05 RADY GMINY ZŁOTÓW

 z dnia 26 stycznia 2006 r.

  

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/174/04 Rady Gminy Złotów

z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.


UCHWAŁA Nr XXXVII/304/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

 z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA Nr XXXVII/305/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

 z dnia 26 stycznia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta.


UCHWAŁA Nr XXXVII/306/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

  

         w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XXXVII/307/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

 z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Blękwit.


UCHWAŁA Nr XXXVII/308/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Blękwit.


UCHWAŁA Nr XXXVII/309/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Blękwit.


UCHWAŁA Nr XXXVII/310/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Radawnica


UCHWAŁA Nr XXXVII/311/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kleszczyna


UCHWAŁA Nr XXXVII/312/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Złotów


UCHWAŁA Nr XXXVII/313/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków

nauczycielom  zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach  przedszkolnych i  gimnazjach  prowadzonych   przez Gminę  Złotów.


UCHWAŁA Nr XXXVII/314/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej w Górznej


UCHWAŁA Nr XXXVII/315/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej


UCHWAŁA NR XXXVII/316/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

  w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska  dyrektorów  szkół podstawowych i publicznych gimnazjów Gminy Złotów.


UCHWAŁA Nr XXXVII/317/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r. r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wyłączonych z zabudowy