Sesja XLIV z dnia 29 czerwca 2006

Uchwała Nr XLIV/348/06

RADY  GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

 sprawie  nadania  imienia 

Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Świętej


UCHWAŁA Nr XLIV/349/06

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.


UCHWAŁA Nr XLIV/350/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

                            

  

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Złotów oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze


UCHWAŁA Nr XLIV/351/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

  

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.


UCHWAŁA Nr XLIV/352/06

 

RADA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

  

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XLIV/353/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XLIV/354/06

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca  2006 r.

 

w sprawie:  zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.