Uchwały podjęte

Sesja XLV z dnia 24 sierpnia 2006

Uchwała nr XLV/355/06 cz1

Uchwała nr XLV/355/06 cz.2

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów

 na rok 2006


UCHWAŁA Nr XLV/356/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA Nr XLV/357/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


Uchwała XLV/358/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie zabezpieczenia w formie „WEKSLA IN BLANCO”


Uchwała Nr XLV/359/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XLV/360/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie sprzedaży  na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do

racjonalnego  korzystania z lokalu położonego w miejscowości Radawnica


Uchwała XLV/361/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

  

w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawnica.


uchwała nr XLV/362/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

 z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

       w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego  

   nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawnica.


UCHWAŁA Nr XLV/363/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Krzywa Wieś


UCHWAŁA Nr XLV/364/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Krzywa Wieś


UCHWAŁA Nr XLV/365/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLV/366/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Święta


UCHWAŁA Nr XLV/367/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Święta


UCHWAŁA Nr XLV/368/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Stare Dzierzążno


UCHWAŁA Nr XLV/369/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Radawnica


UCHWAŁA Nr XLV/370/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej w miejscowości  Radawnica


UCHWAŁA NR XLV/371/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

  

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej


Uchwała Nr XLV/372/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie   przekazania  w  użytkowanie  sieci  wodociągowej   i  kanalizacyjnej z  uzbrojeniem  stanowiących  mienie  Gminy  Złotów

do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów

Spółka  z o.o.


UCHWAŁA Nr XLV /373/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA Nr XLV/374/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


Sesja XLIV z dnia 29 czerwca 2006

Uchwała Nr XLIV/348/06

RADY  GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

 sprawie  nadania  imienia 

Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Świętej


UCHWAŁA Nr XLIV/349/06

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.


UCHWAŁA Nr XLIV/350/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

                            

  

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Złotów oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze


UCHWAŁA Nr XLIV/351/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

  

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.


UCHWAŁA Nr XLIV/352/06

 

RADA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

  

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XLIV/353/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XLIV/354/06

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 czerwca  2006 r.

 

w sprawie:  zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.


Sesja XLIII z dnia 25 maja 2006 r

Uchwała Nr XLIII/338/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 maja 2006 r.

 

w sprawie  zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego z linii kredytowej EBI(Europejskiego Banku Inwestycyjnego) w Banku Ochrony Środowiska S.A.


Uchwałą Nr XLIII/339/06

 

RADY  GMINY   ZŁOTÓW

z  dnia  25 maja 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Górznej


Uchwała Nr XLIII/340/06

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 25 maja 2006 r

 

w   sprawie   powołania    komisji   konkursowej


UCHWAŁA Nr XLIII/341/06

 

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 25 maja 2006 r

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Radawnica.


UCHWAŁA Nr XLIII/342/06

 

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 25 maja 2006 r

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Radawnica.


UCHWAŁA Nr XLIII/343/06

 

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 25 maja 2006 r

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Radawnica.


UCHWAŁA Nr XLIII/344/06

 

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 25 maja 2006 r

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XLIII/345/06

 

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 25 maja 2006 r

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XLIII/346/06

 

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 25 maja 2006 r

 

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych położonych

w  obrębie geodezyjnym Krzywa Wieś  miejscowość Grodno

 

SESJA XLII z dnia 22 maja 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLII/336/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 maja 2006 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian

do Uchwały Nr XXXIX/322/06 Rady Gminy Złotów

z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Złotów

na lata 2006 – 2013

 

Załącznik do Uchwały XLII/336/06

ze względu na wielkość pliku został on podzielony na części

załącznik cz.1

załącznik cz.2

załącznik cz.3

załącznik cz.4


 


 

Sesja XLI z dnia 27 kwietnia 2006

UCHWAŁA Nr XLI/334/06

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złotów za rok 2005


UCHWAŁA Nr XL/335/06

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/174/04

 Rady Gminy Złotów

z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.


SESJA XL

Uchwała Nr XL/330/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 marca 2006 r.

 

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr XL/331/06

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 marca 2006 r.

  

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów


uchwała nr XL/332/06


UCHWAŁA Nr XL/333/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Sesja XXXIX

UCHWAŁA Nr XXXIX/322/06

Rady Gminy Złotów

z dnia 16 marca 2006 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Złotów

na lata 2006 – 2013

załącznik    Plan rozwoju cz.1    Plan rozwoju cz.2     Plan rozwoju cz.3UCHWAŁA Nr XXXIX/324/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Złotów na rok 2007  środków finansowych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


UCHWAŁA Nr XXXIX/325/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Złotów na rok 2007  środków finansowych na współfinansowanie  zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


UCHWAŁA Nr XXXIX/326/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Złotów na rok 2007 

środków finansowych na współfinansowanie  zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 

UCHWAŁA Nr XXXIX/327/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

  w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonejw miejscowości  Stawnica


UCHWAŁA Nr XXXIX/328/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości  Radawnica


UCHWAŁA NR XXXIX/29/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

 

  

w sprawie ustanowienia prawa użytkowania gruntu położonego w Zalesiu

na  rzecz Spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu


Sesja XXXVIII

UCHWAŁA Nr XXXVIII/318/06

w sprawie wprowadzenia zmian

do budżetu Gminy Złotów na rok 2006


UCHWAŁA Nr XXXVIII/319/06

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Krzywa Wieś.


UCHWAŁA Nr XXXVIII/320/06

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Krzywa Wieś.


UCHWAŁA Nr XXXVIII/321/06

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Skic.


Sesja XXXVII

 

Uchwała Nr XXXVII/ 302/06 Rady Gminy Złotów

z dnia 26 stycznia 2006 r. 

 w sprawie wprowadzenia zmian do  budżetu Gminy Złotów  na rok 2006


UCHWAŁA Nr XXXVII/303/05 RADY GMINY ZŁOTÓW

 z dnia 26 stycznia 2006 r.

  

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/174/04 Rady Gminy Złotów

z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.


UCHWAŁA Nr XXXVII/304/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

 z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA Nr XXXVII/305/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

 z dnia 26 stycznia 2006 r.

  

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta.


UCHWAŁA Nr XXXVII/306/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

  

         w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XXXVII/307/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

 z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Blękwit.


UCHWAŁA Nr XXXVII/308/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Blękwit.


UCHWAŁA Nr XXXVII/309/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Blękwit.


UCHWAŁA Nr XXXVII/310/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Radawnica


UCHWAŁA Nr XXXVII/311/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kleszczyna


UCHWAŁA Nr XXXVII/312/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Złotów


UCHWAŁA Nr XXXVII/313/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków

nauczycielom  zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach  przedszkolnych i  gimnazjach  prowadzonych   przez Gminę  Złotów.


UCHWAŁA Nr XXXVII/314/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej w Górznej


UCHWAŁA Nr XXXVII/315/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej


UCHWAŁA NR XXXVII/316/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

  w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska  dyrektorów  szkół podstawowych i publicznych gimnazjów Gminy Złotów.


UCHWAŁA Nr XXXVII/317/06 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r. r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wyłączonych z zabudowy
Dokumenty do pobrania: