Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zdrowia

PLAN   PRACY

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony  Środowiska i Zdrowia

Rady Gminy  Złotów

na rok 2006

 

 

 

Styczeń

 

-    Opracowanie planu pracy na rok 2006

 

-    Analiza Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych         

      i gimnazjach prowadzonych przez Gminę

 

Luty

 

-    Zapoznanie się z nowymi formami pomocy unijnej dla rolnictwa

 

Marzec 

 

-   Ocena  stanu czystości i porządku w gminie oraz ocena stanu dróg gminnych  o nawierzchni asfaltowej

 

-   Zapoznanie się z zamierzeniami Starostwa Powiatowego w zakresie ochrony środowiska i drogownictwa na terenie gminy

 

Kwiecień

  

-  Wykonanie budżetu gminy za rok 2005

 

-  Ocena skutków zimy – stan dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

 

Maj

 

-  Informacja nt. zakresu realizacji umów na wywóz odpadów stałych oraz realizacji podłączeń gospodarstw domowych do czynnej kanalizacji

 

-   Ocena realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie


 

Protokóly z posiedzeń komisji:

 

PROTOKÓŁ Nr 37/23.01.

z dnia 23 stycznia 2006 r.