ŚRODOWISKOWY OBIEKT SPORTOWY W KLESZCZYNIE I GÓRZNEJ

UCHWAŁA Nr XXII/229/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze środowiskowych obiektów sportowych na terenie Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 129/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem środowiskowych obiektów sportowych oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

 

Wniosek o udostępnienie środowiskowego obiektu sportowego