SALE WIEJSKIE

UCHWAŁA Nr XIV /155/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 89/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 140/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 147/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 184/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 287/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów.

 

 


 

 

Wniosek o bezpłatne udostępnienie sali wiejskiej

 

Wniosek o najem sali wiejskiej