MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ZŁOTÓW

UCHWAŁA Nr XLII.367.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Złotów na lata 2022–2026

Uchwała Nr XLVI.454.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30.06.2022 r. w sprawie w sprawie sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI.454.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI.454.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI.454.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI.454.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 43.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 maja 2023 r.w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży stanowiących własność Gminy Złotów

Zarządzenie nr 42.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 maja 2023 r w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, piwnic i pomieszczeń gospodarczych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów