Stypendia dla uczniów

UCHWAŁA Nr LVII.550.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Złotów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NP-III.4131.1.276.2023.7

opublikowano 2023-09-14