POMOC MATERIALNA DLA UCZNÓW

 

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

 

 Zgodnie z uchwałą nr XXX.329.2017 Rady  Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów oraz uchwałą Nr XXXI.347.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego składa się w:

 

  

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie,

 

mieszczącym się pod adresem:

 

ul. Marii Skłodowskiej -Curie nr 3,

 

77-400 Złotów.

 

 

 

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 obsługę administracyjną związaną z prowadzeniem spraw wynikających z ww regulaminu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

 

 Złotów, dn. 8 sierpnia 2017 r.

 

UCHWAŁA Nr XXX.329.2017 RADY  GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXXI.347.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów

opublikowano 2017-08-08