DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 69.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

opublikowano 2020-07-10