DOWÓZ DO SZKÓŁ OBWODOWYCH

ZARZĄDZENIE Nr 93.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r.w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Złotów – szkół obwodowych, w przypadku, gdy dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

 

Do pobrania:

1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

2. Rozliczenie

3. Klauzula informacyjna

opublikowano 2021-09-28