SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

SPRAWOZDANIE z realizacji programu współparcy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wyminionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności porzytku publicznego i wolontariacie za rok 2020

SPRAWOZDANIE z realizacji programu współparcy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wyminionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności porzytku publicznego i wolontariacie za rok 2019

SPRAWOZDANIE z realizacji programu współparcy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wyminionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności porzytku publicznego i wolontariacie za rok 2018

opublikowano 2021-05-21