Jesteś tutaj:   

Projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Złotów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

                          OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Złotów z
Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na rok 2015.


Na podstawie uchwały Nr XIII/147/11 Rady Gminy Złotów z dnia 25 października 2011
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt
Gminy Złotów zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w
sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Złotów z Organizacjami Pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Gminy Złotów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

Termin konsultacji: od 31 października do 7 listopada 2014 roku

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Złotów.

Forma konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1
- wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na
adres e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

FORMULARZ OPINII

opublikowano dn. 31.10.2014r.

Dokumenty do pobrania: