MAŁE GRANTY

Wójt Gminy Złotów informuje o złożonej w 2020.03.06 ofercie z art. 19 a ustawy o dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -„Małe granty”

Oferta z 19a uppw-2020.03.06- F.Nowoczesny Konin -Zabytkowo i klockowo

opublikowano 2020-03-13