REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ZŁOTÓW Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU 2022

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Złotów o przyznanych dotacjach na realizację zadań publicznych Gminy Złotów z zakresu rozwoju sportu na rok 2022

opublikowano 2022-02-24

Podstawa Prawna

UCHWAŁA Nr XXXVI.281.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Złotów

Załącznik Nr 1 UCHWAŁY Nr XXXVI.281.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Złotów

Załącznik Nr 2 UCHWAŁY Nr XXXVI.281.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 140.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego Gminy Złotów z zakresu rozwoju sportu na rok 2022

ZARZĄDZENIE Nr 144.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego Gminy Złotów z zakresu rozwoju sportu i ustalenia regulaminu jej pracy

Druki do pobrania:

WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

opublikowano 2021-12-17