DOKUMENTY

ZARZĄDZENIE Nr 232/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów z zakresu zadań własnych realizowanych w roku 2014


OGŁOSZENIE KONSULTACJI Projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Złotów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.


OGŁOSZENIE KONSULTACJI Projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Złotów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.


 

 

Program współpracy Gminy Złotów z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności Pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012