Ogłoszenie o debacie nad Raportem o stanie gminy Złotów za rok 2018

Ogłoszenie o debacie nad Raportem
o stanie gminy Złotów za rok 2018

 

W dniu 30 maja 2019 r. o godzinie 9:00 na Sesji Rady Gminy Złotów na sali wiejskiej
w miejscowości Skic odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Złotów za rok 2018.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa
do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.”.

Z Raportem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów (pok. nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00) lub z wersji elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej urzędu (www.gminazlotow.pl – aktualności) lub na stronie BIP Gminy Złotów (Ogłoszenia).

 

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach

Link do pobrania Raportu o stanie Gminy Złotów za rok 2018 --> RAPORT O STANIE GMINY 2018