OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PILE o uchyleniu decyzji w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na posadowaniu na działkach

Do pobrania -> OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PILE

publikacja 30.12.2016 r.