Przetarg nieograniczony na sprzedaż zbiorników na olej opałowy.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbiorników na olej opałowy.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

    Gmina Złotów

    Ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05

    e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

 

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są używane zbiorniki na olej opałowy. Zbiornik Rotex highcube o poj. 2000 l bez osprzętu – 4 szt. Zbiornik o poj. 1500 l bez osprzętu – 2 szt.

 

3. Transport zbiorników zapewnia kupujący we własnym zakresie.

 

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Zespół Szkół nr 2 w Świętej (przy kotłowni) , w dowolnym terminie.

 

4. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  17 czerwca 2016 r. do godz. 1300.

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,

b/ faksem pod nr 67 63 53 05

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl


5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta pisemna powinna zawierać między innymi:
- imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy, instytucji),
- oferowaną cenę za przedmiot sprzedaży i sposób jej zapłaty,

obrazek

 

zbiorniki (2)     zbiorniki (3)     zbiorniki (4)     zbiorniki (5)     zbiorniki (6)

  

Oferta - Sprzedaż zbiorników na olej