II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego „Star 200”


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż samochodu pożarniczego „Star 200”

1. Przedmiot sprzedaży: samochód pożarniczy
   Marka:  STAR
   Model pojazdu: 200
   Wersja:  GBM 3/8
   Nr rejestracyjny:  PZL N193
   Rok produkcji:  1987
   Rodzaj pojazdu:  samochód specjalny - pożarniczy
   Przebieg pojazdu:  około 16000 km
   Dop. masa całkowita:  9200 kg
   Rodzaj kabiny:  dwumodułowa
   Rodzaj silnika:  z zapłonem samoczynnym
   Pojemność/ moc silnika:  6830ccm/120KM
   Paliwo: olej napędowy
   Samochód specjalny pożarniczy przystosowany do przewozu 6 osób.
   Wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 3000 l, skrytki do montażu sprzętu 
   ratowniczo-   gaśniczego oraz w instalację do montażu motopompy.
2. Stan techniczny pojazdu:
   Stan techniczny dobry. Pojazd był użytkowany przez OSP Blękwit, posiada aktualne 
   badania  techniczne oraz ubezpieczenie OC.
3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:
   KP PSP w Złotowie, ul. Domańskiego 48a, po uprzednim uzgodnieniu terminu z 
   Komendantem Gminnym OSP – Romanem Głyżewskim – tel. 728 132 102.
4. Cena wywoławcza: 10000,00 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).
5. Wysokość postąpienia: 500,00 zł.
6. Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2013 r. o godz. 12oo w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.
7. Warunki przystąpienia do przetargu: wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł na rachunek  w SBL Złotów, Nr 91 8941 0006 0000 1137 2000 0020, w terminie  do dnia 29 kwietnia 2013 r.
Przez wpłacenie wadium w terminie rozumie się uznanie w dniu 29 kwietnia 2013 r. na rachunku bankowym Gminy Złotów wymaganej kwoty.
Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny samochodu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.