Ochrona środowiska, czystość i porządądek w gminie

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

opublikowano 2021-12-09 


 

Informacja dotycząca spalania odpadów drewnianych i drewnopochodnych

 

W związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile w sprawie występowania nieprawidłowości w zakresie spalania odpadów drewnianych i drewnopochodnych przez osoby fizyczne w kotłach domowych nieprzystosowanych do tego celu, przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów drewnianych i drewnopochodnych pokrytych substancjami konserwującymi, lakierami, klejami  oraz odpadów forniru, płyty wiórowej oraz trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych.

Spalanie tych odpadów w nieprzystosowanych do tego instalacjach powoduje znaczną emisję szkodliwych substancji do powietrza.

Osoby fizyczne oraz jednostki nie będące przedsiębiorcami mogą wykorzystywać jako paliwo:

-  tzw. „czyste” odpady drewniane, które nie są zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami,

-  ścinki, trociny z „czystego” drewna;

- odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień.

 

Wniosek- o wydanie zezwolenia na działalność opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wniosk o udzielenie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wniosk o wydanie zezwolenia - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami


Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbioników bezodpływowych  


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2019 

opublikowano 2019-04-09


 UCHWAŁA Nr XL.419.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2018”.

UCHWAŁA Nr XVI.174.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2016”

UCHWAŁA Nr VI.46.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2015”

 


 

Program usuwanai azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Złotów na lata 2013-2032


Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bedomnymi zwierzętami


 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złotów w roku 2014


 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów na lata (2012) 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020


 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2013


 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotów

Dokumenty do pobrania: