Oświadczenia Dyrektorów szkół - 2013 rok

Oświadczenia na koniec pełnienia funkcji

dyrektora szkoły

 

 1

 

Dyrektor

Publicznego Gimnazjum

Nr 1 w Radawnicy

 Jolanta Rusinowska

 2

 

Dyrektor

Publicznego Gimnazjum

Nr 2 w Świętej

 Mariusz Filipkowski

 3

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Radawnicy

 Małgorzata Wojtkiewicz

 4

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Świętej

 Elżbieta Kozicz

 5

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Zalesiu

 Teresa Pulit

 6

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Stawnicy

 Jadwiga Zbiżek

 

 

 

Oświadczenia na początek pełnienia funkcji dyrektora

zespołu szkół

 

1

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 1

w Radawnicy

 Małgorzata Wojtkiewicz

2

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 2

w Świętej

 Mariusz Filipkowski