WYKAZ DRÓG GMINNYCH (publicznych)

Lp. Nr drogi Przebieg drogi
1 106001P od drogi powiatowej Złotów –Lędyczek do wsi Grodno
2 160002P od Krzywej Wsi do Kiełpina gm. Lipka
3 106003P od Krzywej Wsi do Józefowa
4 106004P od drogi powiatowej Złotów –Lędyczek przez wieś Bielawa do wsi Józefowo
5 106005P od osady Grudna do Radawnicy
6 106006P od drogi wojewódzkiej Złotów-Jastrowie do wsi Kamień
7 106007P od wsi Kamień do wsi Górzna
8 106008P od wsi Kamień do wsi Nowy Dwór
9 106009P od wsi Stare Dzierzążno w kierunku Wsi Stara Wiśniewka gm. Zakrzewo
10 106010P od wsi Stare Dzierzążno do wsi Stawnica
11 106011P od wsi Stare Dzierzążno do Złotowa
12 106012P od wybudowania wsi Górzna (Zygląg) do wsi Górzna
13 106013P od wsi Górzna do wsi Nowy Dwór
14 106014P od drogi wojewódzkiej Złotów- Jastrowie przez Pieczyn do wsi Zalesie
15 106015P od drogi powiatowej Złotów – Lędyczek do drogi gminnej 106011P
16 106016P od wsi Łopienko do miasta Złotów
17 106017P

od drogi wojewódzkiej Złotów- Chojnice przez wieś Międzybłocie do
drogi wojewódzkiej Złotów-Więcbork

18 106018P

od drogi wojewódzkiej Złotów- Chojnice przez wieś Płosków do drogi
wojewódzkiej Złotów-Więcbork

19 106019P

od drogi powiatowej Złotów-Tarnówka przez wybudowanie wsi Zalesie
w kierunku wsi Annopole gm. Tarnówka

20 106020P od wsi Zalesie w kierunku Krajenki
21 106021P od wsi Zalesie przez wieś Pieczynek do wsi Klukowo
22 106022P od drogi powiatowej Złotów-Tarnówka do wsi Pieczynek
23 106023P od miasta Złotów przez wieś Wąsosz do drogi powiatowej Złotów-Sławianowo
24 106024P

od wsi Nowa Święta przez wybudowanie w kierunku wsi Kleszczyna do
drogi powiatowej Złotów- Sławianowo

25 106025P od wsi Skic do wsi Rudna
26 106026P od wsi Kleszczyna do wsi Skic
27 106027P od wsi Kleszczyna na wybudowanie
28 106028P od wsi Kleszczyna przez wieś Kaczochy do wsi Sławianowo
29 106029P od drogi powiatowej Skic- Łobżenica do wsi Sławianówko
30 106030P od wsi Buntowo na wybudowanie od drogi 107717P Podróżna- Buntowo
31 106031P od wsi Buntowo przez wybudowanie w kierunku wsi Podróżna gm. Krajenka
32 107717P od wsi Podróżna gm. Krajenka do wsi Buntowo
33 106032P od wsi Bługowo w kierunku wsi Kunowo
34 106033P od wsi Bługowo w kierunku wsi Tłukomy
35 106034P Międzybłocie od granicy Gminy Złotów (pasa kolejowego) do drogi gminnej 106017P
36 106035P Klukowo od dr. woj. nr 188 w kierunku wsi Wąsosz dz. nr 84 i dz. nr 71
37 106036P Zalesie od drogi powiatowej 1042P do drogi gminnej 106014P
38 106037P Blękwit od DW 188 wzdłuż zakładów do DW 18839
38 106038P Blękwit od drogi gminnej 106021P do drogi gminnej 106037P