Koniec kadencji 2010-2014

Wójt Gminy

inż. Piotr Lach

 

Radni

1

 Bolesław Burakowski

2

 Tadeusz Brzeziński

3

Sławomir Czyżyk

4

 Zuzanna Gaj

5

 Jan Hammacher

6

 Jacek Januszewski

7

 Piotr Kasprzyk

8

 Jolanta Klóska

9

 Jerzy Lisowski

10

 Jarosław Maciejewski

11

 Stanisław Małaczek

12

 Krzysztof Mitkowski

13

 Teresa Pawłowska

14

 Małgorzata Podgórna-Klocek

15

 Małgorzata Wójcik