Sprawozdawczość finansowa

1. Gmina - bilans na dn. 31.12.2021 r.

2. Gmina - Inf. dodatk. na dn. 31.12.2021 r.

3. Gmina - Rzs na dn. 31.12.2021 r.

4. Gmina - Zzf na dn. 31.12.2021 r.

5. Gmina - bilans z wyk. budżetu na dn. 31.12.2021 r.

6. UG - bilans na dn. 31.12.2021 r.

7. UG - Inf. dodatk. na dn. 31.12.2021 r.

8. UG - Rzs na dn. 31.12.2021 r.

9. UG - Zzf na dn. 31.12.2021 r.

10. GOPS - bilans na dn. 31.12.2021 r.

11. GOPS - Inf. dod. na dn. 31.12.2021 r.

12. GOPS - Rzs na dn. 31.12.2021 r.

13. GOPS - Zzf na dn. 31.12.2021 r.

OPUBLIKOWANO 2022-06-01