INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ZARZĄDZENIE Nr 72.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 51.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2021 roku

 ZARZĄDZENIE Nr 79.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 55.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2021 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 74.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych