Sprawozdawczość finansowa

 

1. Gmina - Bilans na 31.12.2020

 

2. Gmina - Inf. dod. na 31.12.2020

 

3. Gmina - RZS na 31.12.2020

 

4. Gmina - ZZF na 31.12.2020

 

5. GOPS - Bilans na 31.12.2020

 

6. GOPS - Informacja dodatkowa na 31.12.2020

 

7. GOPS - RZS na 31.12.2020

 

8. GOPS - ZZF na 31.12.2020

 

9. UG - Bilans na 31.12.2020

 

10. UG - Informacja dodatkowa na 31.12.2020

 

11. UG - RZS na 31.12.2020

 

12. UG - ZZF na 31.12.2020