Sprawozdawczość budżetowa

Sprawozdania budżetowe za IV kwartała 2020 rok 

1. Rb-27S do dn. 31.12.2020

2. Rb-27ZZ IV kwartał 2020 WUW

3. Rb-28S do dn. 31.12.2020 korekta nr 1

4. Rb-28S do dn. 31.12.2020

5. Rb-50 o dotacjach IV kwartał 2020 GUS

6. Rb-50 o dotacjach IV kwartał 2020 KBW

7. Rb-50 o dotacjach IV kwartał 2020 WUW

8. Rb-50 o wydatkach IV kwartał 2020 GUS

9. Rb-50 o wydatkach IV kwartał 2020 KBW

10. Rb-50 o wydatkach IV kwartał 2020 WUW korekta 1

11. Rb-50 o wydatkach IV kwartał 2020 WUW

12. Rb-N IV kwartał 2020

13. Rb-NDS do dn. 31.12.2020

14. Rb-PDP do dn. 31.12.2020

15. Rb-ST za rok 2020

16. Rb-UZ za rok 2020

17. Rb-Z IV kwartał 2020

opublikowano 2021-03-02

Sprawozdania budżetowwe za III kwartał 2020 r.

Rb-Z do dn. 30.09.2020 r..     Rb-NDS do dn. 30.09.2020 r..   Rb-N do dn. 30.09.2020 r..

Rb-28S do dn. 30.09.2020 r..      Rb-27S do dn. 30.09.2020 r..

Sprawozdania budżetowwe za II kwartał 2020 r.

Rb-Z do dn. 30.06.2020.       Rb-NDS do dn. 30.06.2020.       Rb-N do dn. 30.06.2020.

Rb-28S do dn. 30.06.2020.        Rb-27S do dn. 30.06.2020.

opublikowano 2020-08-04

Sprawozdania

Informacja z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kw. 2020 r.

Rb-Z do dnia 31.03.2020.        Rb-NDS do dnia 31.03.2020.     Rb-N do dnia 31.03.2020.

Rb-28S do dnia 31.03.2020.       Rb-28S do dnia 31.01.2020 r..    Rb-27S do dnia 31.03.2020.

Rb-27S do dnia 31.01.2020 r..