Informacje z wykonania budżetu

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 74.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2020 roku

 

ZARZĄDZENIE Nr 95.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  i  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 10.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2020 roku

 

ZARZĄDZENIE Nr 35.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2020 rok.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 61.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

opublikowano 2021-08-04

Informacje z wykonania budżetu

ZARZĄDZENIE Nr 104.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2020 roku

 ZARZĄDZENIE Nr 45.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2020 roku

opublikowano 2020-06-30