WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

UCHWAŁA Nr XXV.188.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XXIV.183.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XXIII.176.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XXII.171.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XXI.166.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

ZARZĄDZENIE Nr 111.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

ZARZĄDZENIE Nr 122.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.

UCHWAŁA Nr XV.110.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XVI.118.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XVII.129.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

Zarządzenie Nr 33.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XVIII.137.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XVIII.148.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XX.164.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026