OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr SO.0954/25/13/Pi/2018 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki i objaśnieniami

opublikowano 2018-04-27

Uchwała Nr SO-0950/P/76/11/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

opublikowano 2017-11-15

Uchwała Nr SO-0953/P/55/11/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Złotów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

opublikowano 2017-10-03

Uchwała Nr SO-0950/8/11/Ln/2017 Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wydania na wniosek pożyczkobiorcy opinii o mozliwości spłaty wnioskowanej pozyczki

opublikowano 2017-05-16

Uchwała Nr SO-0951/P/36/11/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowej kwoty długu Gminy Złotów

Uchwała Nr SO-0951/D/24/11/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Złotów deficytu budżetu na rok 2017r.

opublikowano 2017-01-31

 

Uchwała Nr SO-0951/D/80/11/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Złotów deficytu budżetu na rok 2017r.

Uchwała Nr SO-0952/D/44/11/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2017 rok

Uchwała Nr SO-0957/D/44/11/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017 - 2026

 

opublikowano 2016-12-21