OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr SO-0954/31/11/Ln/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

opublikowano 2017-04-28


Uchwała nr SO-0953/46/11/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Złotów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

opublikowano 2016-10-04


 

Uchwała nr SO-0951/16d/13/Pi/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 styczna 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Złotów na 2016 r.

Uchwała nr SO-0951/32p/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 styczna 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złotów.

opublikowano 2016-01-22


 

 

Uchwała nr SO-0957/33/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów.

Uchwała nr SO-0952/33/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na rok 2016

Uchwała nr SO-0951/47d/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na rok 2016

opublikowano 2015-12-15

Uchwała nr SO-0950.23.13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii w sprawie spłaty kredytu przez Gminę Złotów.

opublikowano 2015-12-09