Sprawozdawczość budżetowa

Sprawozdania za IV kwartała 2013

Rb-27s za IV kw 2013         Rb-28s za IV kw 2013              Rb-N za IV kw 2013

Rb-NDS za IV kw 2013                Rb-Z za IV kw 2013

opublikowano dn. 25.02.2014


Sprawozdania za III kwartała 2013

Rb-Z za III kw 2013    Rb-NDS za III kw 2013 Korekta nr 1      Rb-N za III kw 2013

Rb-27S za III kw 2013     RB -28 S za III kw 2013

opublikowano dn. 06.11.2013


Sprawozdania za II kwartała 2013

     Rb-Z za II kw 2013          Rb-NDS za II kw 2013         Rb-N za II kw 2013

                       Rb-28 s za II kw 2013      Rb-27s za II kw 2013


Sprawozdania za I kwartała 2013

Rb-27S korekta 1 za IV kw 2012    RB-27 S za I kw 2013

Rb-28S Korekta 1 za IV kw 2012    Rb-28 S za I kw 2013

Rb-NDS Korekta 1 za IV kw 2012    Rb - NDS za I kw 2013

Rb-Z Korekta 1 za IV kw 2012    RB- Z za I kw 2013

Rb -N za I kw 2013

opublikowano dn. 21.05.2013


Sprawozdania za 2012 rok

RB-Z za 2012 r. Rb-UZ za 2012 r. Rb-UN za 2012 r.
Rb-ST za 2012 r. Rb-PDP za 2012 r. RB-NDS za 2012 r.
RB-28 S za 2012 r. RB-27S za 2012 r. RB N za 2012 r.

opublikowanoi dn. 19.03.2013