WYKONANIE BUDŻETU

Sprawozdawczość finansowa

Bilans jednostkowy - za 2012

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego - za 2012

Rachunek zysków i strat jednostki - za 2012

Zestawienie zmian w funduszu - za 2012

udostępniono dn. 04.06.2013

Sprawozdawczość budżetowa

Sprawozdania za IV kwartała 2013

Rb-27s za IV kw 2013         Rb-28s za IV kw 2013              Rb-N za IV kw 2013

Rb-NDS za IV kw 2013                Rb-Z za IV kw 2013

opublikowano dn. 25.02.2014


Sprawozdania za III kwartała 2013

Rb-Z za III kw 2013    Rb-NDS za III kw 2013 Korekta nr 1      Rb-N za III kw 2013

Rb-27S za III kw 2013     RB -28 S za III kw 2013

opublikowano dn. 06.11.2013


Sprawozdania za II kwartała 2013

     Rb-Z za II kw 2013          Rb-NDS za II kw 2013         Rb-N za II kw 2013

                       Rb-28 s za II kw 2013      Rb-27s za II kw 2013


Sprawozdania za I kwartała 2013

Rb-27S korekta 1 za IV kw 2012    RB-27 S za I kw 2013

Rb-28S Korekta 1 za IV kw 2012    Rb-28 S za I kw 2013

Rb-NDS Korekta 1 za IV kw 2012    Rb - NDS za I kw 2013

Rb-Z Korekta 1 za IV kw 2012    RB- Z za I kw 2013

Rb -N za I kw 2013

opublikowano dn. 21.05.2013


Sprawozdania za 2012 rok

RB-Z za 2012 r. Rb-UZ za 2012 r. Rb-UN za 2012 r.
Rb-ST za 2012 r. Rb-PDP za 2012 r. RB-NDS za 2012 r.
RB-28 S za 2012 r. RB-27S za 2012 r. RB N za 2012 r.

opublikowanoi dn. 19.03.2013

Informacje z wykonania budżetu

Zarządzenie Nr 236/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2014 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2013 r.

opublikowano dn. 31.01.2014


ZARZĄDZENIE Nr 215/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 października 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2013 roku.

opublikowano dn. 07.11.2013


ZARZĄDZENIE Nr 204/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓWz dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2013 roku.

opublikowano dn.01.08.2013


ZARZĄDZENIE Nr 187/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

udostepniono dn 21.05.2013


ZARZĄDZENIE Nr 175/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2013 roku.

udostępniono dn. 26.04.2013


ZARZĄDZENIE Nr 170/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2012.

udostępniono dn. 15.04.2012


ZARZĄDZENIE NR 154/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2012 r.

udostępniono dn. 01.02.2013